Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
2017 RAZEM DO PRZODU - świetlica
, Data rozpoczęcia realizacji: 2017-04-01

Projekt RAZEM DO PRZODU skierowany jest w ramach konkursu OCHRONA ZDROWIA I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM – Pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych.

Przedmiotem zadania jest zorganizowanie zajęć dla grupy 100 beneficjentów w ramach świetlicy prowadzonej w pomieszczeniach przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu, gdzie zorganizowane zostaną działania edukacyjne, świetlicowe i muzyczne mające na celu zapewnienia miejsca do spędzania czasu wolnego i rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cel główny:

Stworzenie warunków do własnego rozwoju i zwiększenia poczucia własnej wartości, nabrania pewności siebie dla grupy 100 dziewcząt i chłopców z gminy Tarnobrzeg poprzez uczestnictwo w zajęciach w okresie od 1.04 - 31.12.2017 roku;

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie sprawności intelektualnej – poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych, konkursach i zajęciach ćwiczących umysł;
 • Podniesienie ogólnej sprawności i zdolności motorycznych i poziomu aktywizacji psychospołecznej;
 • Wzrost motywacji i akceptacji procesu rozwoju oraz poczucia własnej wartości;
 • Zrównoważony rozwój emocjonalny – poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności;

Rezultaty twarde - zorganizowanie:

 • 60 godzin zajęć świetlicowych;
 • 80 godzin zajęć wyrównawczych przedmiotowych;
 • 40 godzin zajęć z logopedą;
 • 40 godzin zajęć muzycznych;

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • DZIAŁANIE 1 Zajęcia świetlicowe
 • DZIAŁANIE 2 Zajęcia z logopedą
 • DZIAŁANIE 3 Zajęcia wyrównawcze
 • DZIAŁANIE 4 Zajęcia muzyczne

 

Projekt RAZEM DO PRZODU realizowany jest przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowych Urzędu Miasta Tarnobrzega, darczyńców prywatnych i środków własnych Stowarzyszenia ESTEKA

 

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

TARNOBRZEG - miasto z artystyczną duszą (Konkurs plastyczny)
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]