Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Projekt AS II - ASOS 2018
, Data rozpoczęcia realizacji: 2018-03-18

Projekt AS II AKTYWNY SENIOR został realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz Województwa Podkarpackiego.

CELEM GŁÓWNYM projektu była poprawa jakości i poziomu życia 168 osób z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego poprzez integrację międzypokoleniową, aktywność społeczną, fizyczną i edukację w okresie od 1.03. - 31.12.2018 roku.

Realizacja działań odbywała się w czterech grupach tematycznych:

 • cykl zajęć związanych z rozwojem fizycznym: jazda na rowerach.
 • cykl zajęć edukacyjnych związanych z nauką jęz. angielskiego z multimediami i e-learningiem.
 • cykl zajęć związanych z rozwojem emocjonalno-integracyjnym: Biofeedback, Horse Assisted Education - programy rozwojowe coachingu z końmi-trenerami.
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu: kawiarenki, spotkania dyskusyjne z fachowcami z różnych dziedzin, społecznością lokalną i władzami „Latający Dywan Obywatelski”, konferencję.

Projekt, jego cele i zadania opracowane zostały zgodne z kierunkami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Tarnobrzega na lata 2014-2020 w Obszarze priorytetowym: STAROŚĆ, UBÓSTWO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE m.in. pkt. D.1.7."Promocja i wspieranie wolontariatu osób starszych", D.1.17.Wspieranie różnych form samoorganizacji osób starszych w kierunku zwiększenia ich samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym, czy D.1.18.Rozwijanie zorganizowanych form aktywności (sport, turystyka, rekreacja) dla osób starszych, celem wypełnienia czasu wolnego i przeciwdziałania izolacji społecznej.

Grupa docelowa poprzez swoje uczestnictwo w działaniach projektowych miała szansę na aktywne kroczenie ścieżką zmian w kierunku zgodnym ze zdiagnozowanymi w Strategii problemami seniorów, tak aby te problemy zniwelować.

DZIAŁANIA PROJEKTU:

 1. JAZDA NA ROWERACH - 24 osoby uczestniczyły w 6 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 zajęciach praktycznych jazdy rowerami na każdą z grup. Uczestnicy tego działania zapoznani zostali z aktualnymi przepisami dotyczącymi jazdy rowerami oraz z praktycznymi zasadami jazdy po ścieżkach rowerowych.  Aktywność ta jest wysiłkiem, który korzystnie wpływa na układ krążenia, poprawia wydolność organizmu i wspomaga pracę układu oddechowego. Osoby, które jeżdżą na rowerze rzadziej chorują na schorzenia kręgosłupa i żylaków. Poprawia się ich samopoczucie, mogą się odstresować i oderwać od problemów dnia codziennego, jak również zwiedzić okolicę i pobyć na łonie natury.
 2. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 24 osoby uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych oraz e-learningowych. Kurs języka angielskiego nastawiony był na praktyczne jego wykorzystanie w różnych sytuacjach życiowych: w kawiarni, hotelu, restauracji, etc. Angielski e-learningowy na platformie Moodle był częścią uzupełniającą tematykę zajęć stacjonarnych o ćwiczenia, filmiki, fora obejmujące swym zakresem tematykę omawianą podczas zajęć wykonywane on-line w dogodnym dla uczestników czasie. E-learning miał za zadanie dopełnić oraz pomóc w zróżnicowany i atrakcyjny sposób utrwalić materiał w indywidualnym czasie dogodnym dla każdego beneficjenta. Ponadto, miał pokazać uczestnikom projektu praktyczne, edukacyjne możliwości użytkowania Internetu, komputerów, komunikatorów i mediów społecznościowych.
 3. HORSE ASSISTED EDUCATION - COACHING Z KOŃMI – 16 osób, w podziale na kameralne grupy, uczestniczyło w 10 zróżnicowanych tematycznie zajęciach rozwojowych z końmi-trenerami. Ćwiczenia z końmi, z których składają się szkolenia Horse Assisted Education, pozwalają na odkrywanie różnych sposobów nawiązywania relacji, wielowymiarowe doświadczenie przywództwa oraz na ujrzenie siebie jako osoby aktywnie tworzącej otaczającą rzeczywistość.
 4. TRENINGI EEG BIOFEEDBACK DLA SENIORA – cykl 10 indywidualnych zajęć dla 15 uczestniczek i uczestników projektu. Metoda Biofeedback opiera się na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań, co umożliwia świadome wpływanie na pracę mózgu i zmusza do utrzymywania dużego stopnia koncentracji. Jest to metoda neurorehabilitacji. Co można osiągnąć poprzez regularny trening metodą Biofeedback? Regularnie prowadzony trening usprawnia funkcje poznawcze osoby i zdolność do koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia komórek układu nerwowego stosowanie metody Biofeedback sprzyja poprawieniu pracy uszkodzonych neuronów przez pozostałe zdrowe komórki. Biofeedback sprzyja również relaksacji i zmniejszeniu napięcia emocjonalnego.
 5. LATAJĄCY DYWAN OBYWATELSKI - 12 spotkań pt. „Latający Dywan” to przestrzeń spotkań, podczas których uczestnicy przy kawie, herbacie i poczęstunku mogli dyskutować na temat lokalnych potrzeb, problemów, niezbędnych zmian w lokalnej przestrzeni i społeczności, inicjatyw, Budżetu Obywatelskiego, instytucji obywatelskich miasta, zdrowia, etc. Rozłożony dywan w pomieszczeniach użyteczności publicznej i otwartych terenach Tarnobrzega gościł zaproszonych ekspertów, przedstawicieli władz miasta i jego instytucji obywatelskich, stając się przestrzenią do dialogu w przyjemniejszym i mniej formalnym środowisku.
 6. KUŹNIA MIĘDZYPOKOLENIOWYCH INICJATYW - 3 inicjatywy własnego pomysłu seniorów i osób młodszych, które miały na celu wsparcie uczestników projektu we wdrażaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w życie, w utrwalaniu aktywnych, prospołecznych postaw. Kuźnia to wspólne opracowywanie społecznie pożytecznych inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności własnego pomysłu seniorów i osób młodszych uczestniczących w projekcie.
 7. KONFERENCJA SENIORA AS II - AKTYWNY SENIOR - konferencja ewaluacyjno-podsumowująca projektu.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

ZASŁUŻONY TARNOBRZEŻANIN 2013
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]