Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe

REGULAMIN VIII Rajdu Konnego

Regulamin

VIII Rajdu konnego „Jezioro Tarnobrzeskie 2018”

pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Organizatorem VIII Rajdu Konnego: JEZIORO TARNOBRZESKIE 2018 jest Stowarzyszenie ESTEKA - organizacja pożytku publicznego, nr KRS 0000160148 z siedzibą w Tarnobrzegu przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Rajd organizowany jest w dniu 15 września 2018 r. na terenach wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Rejestracja zawodniczek i zawodników telefonicznie 600-355-396 lub w dniu zawodów od godz. 9.00. Start na trasę od godz. 10.00

 1. Uczestnicy – dzieci i młodzież z terenu województwa podkarpackiego przyjeżdżają na imprezę na własny  koszt.
 2. Uczestnik Rajdu we własnym zakresie zapewnia odpowiedni ekwipunek dla konia oraz jeźdźca (kask ochronny na głowę) oraz uiszcza wpisowe w wysokości 25 zł na konto Stowarzyszenia ESTEKA 17 1500 1735 1217 3005 3741 0000 BZ WBK 2 O. Tarnobrzeg lub na KP na miejscu rajdu w biurze rejestracji.
 3. Organizatorzy zapewniają:
  1. obsługę sędziowską;
  2. jeden gorący posiłek w trakcie rajdu;
  3. owies, siano, wodę i miejsce do przywiązania koni;
  4. ubezpieczenie NW
 4. W Rajdzie uczestniczą osoby, które ukończyły 12 rok życia.
 5. Osoby niepełnoletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Rajdzie.
 6. Każdy jeździec powinien posiadać paszport konia.
 7. W Rajdzie mogą brać udział tylko zdrowe konie, w przeciwnym wypadku jeździec będzie skreślony z listy zawodników.
 8. Na miejscu jest możliwość skorzystania z koni Klubu Jeździeckiego KAMYK.
 9. Rajd składać się będzie z następujących etapów:
  1. przejazd trasy w określonej normie czasowej;
  2. realizacja zadań sprawnościowych.
 10. Za przekroczenie albo przejazd poniżej normy czasowej za każdą minutę jest naliczane 2 pkt. karne. Za zatrzymanie konia w celu zmieszczenia się w normie czasowej naliczone zostanie 10 pkt. karnych. Za przejazd w galopie naliczane jest 20 pkt. karnych za każdy zaobserwowany przez sędziego przypadek galopu.
 11. Na każdym punkcie sprawnościowym do zdobycia jest:
  1. od 0 do 15 pkt. za zrealizowanie zadania sprawnościowego;
  2. odpowiednio 15,14, … pkt. za zadania realizowane na czas.
 12. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań sprawują sędziowie techniczni, którzy będą rozstawienia na trasie oraz na punktach sprawnościowych.
 13. Ostateczną interpretacje Regulaminu oraz sprawy sporne związane z przyznaniem punktów rozstrzyga Sędzia Główny Rajdu.
 14. W trakcie Rajdu nie są przewidziane regulaminowe przerwy.
 15. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestnictwa w Rajdzie bez ponoszenia zbędnego ryzyka, w duchu szlachetnej rywalizacji, bez narażania zdrowia i życia własnego, konia jak i innych uczestników i obsługi Rajdu.
 16. Każdy uczestnik Rajdu wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska w publikacjach własnych Stowarzyszenia ESTEKA i innych publikacjach związanych z organizacją i przebiegiem Rajdu konnego.
 17. Konkurs wygrywa zawodnik, który zgromadził największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów wygrywa ten zawodnik, który wykona szybciej zadania dodatkowe.
 18. Na trasę rajdu wypuszczane są po 2 konie z jeźdźcami, co 15 min.
 19. Decyzja Komisji sędziowskiej jest ostateczna.
FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
LATO 2014 - I turnus obozu wypoczynkowego - Czarniecka Góra
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]