Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe

Karta zgłoszenia - VIII Rajd konny

Karta zgłoszenia zawodnika

VIII Rajd konny TARNOBRZEG – Jezioro Tarnobrzeskie

  • Nazwisko i imię:…………………………………………………………
  • Data i miejsce urodzenia:………………………………………………..
  • Miejsce zamieszkania:…………………………………………………...

……………………………………………………………………………

  • Telefon kontaktowy:……………………………………………………..
  • Mail: ……………………………………………………………………..
  • W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców/ opiekunów:……….

 

  • Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Regulaminem Rajdu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  • Oświadczam, że posiadam wystarczające umiejętności z zakresu jazdy konnej do samodzielnej jazdy w terenie i uczestniczenia w Rajdzie.
  • Wyrażam zgodę na przechowywania i przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie ESTEKA do celów związanych z organizacją Rajdu konnego oraz do przesyłania informacji związanych z organizacja imprez konnych i jeździeckich przez Stowarzyszenie ESTEKA, kampanii związanych z pozyskiwaniem 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie ESTEKA nr KRS 0000160148 oraz do wykorzystania wizerunku związanego z promocją rajdu w prasie, telewizji i internecie.

 

……………dnia………….………………….                                 ……………………………………………………..

                                 Czytelny podpis uczestnika  

 

                                 Czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

Przyznany numer startowy………………………………..       

Wpisowe w wysokości 25 zł wpłacono : ……………………………………………………

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Hipoterapia 2016 - projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Tarnobrzega
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]